Privacy Statement

Theeglas.nl neemt jouw privacy serieus.

Wet bescherming persoonsgegevens

De door jou verstrekte informatie wordt door Theeglas.nl gebruikt voor de administratieve afhandeling van jouw bestelling. De informatie kan daarnaast gebruikt worden om jou te informeren over de status van de bestelling. Wanneer je jou aanmeldt, bij onze webshop kunnen jouw gegevens gebruikt worden om je in de toekomst te informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Als je dergelijke informatie niet op prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden aan Theeglas.nl, of neem contact met ons op via het contactformulier op de website.

De passief verstrekte informatie heeft twee doelen. Allereerst worden cookies gebruikt om de website voor de gebruiker zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Daarnaast kan Theeglas.nl meten hoeveel unieke bezoekers de website heeft en deze waardevolle informatie gebruiken om speciale acties op te kunnen zetten.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Theeglas.nl probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. Bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Daarom heb je altijd het recht de gegevens in te zien, te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt hiervoor altijd schriftelijk of online contact met ons opnemen.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.theeglas.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen:

Contactformulieren

Wanneer je contact met ons opneemt vragen wij om jouw naam en e-mail adres om zo correct te kunnen reageren.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen

Wij verwerken gegevens voornamelijk voor:

  • het uitvoeren van een wettelijke plicht;
  • het uitvoeren van een overeenkomst;
  • het verwerken, produceren en verzenden van jouw order(s).

Derde ontvangers

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven jouw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van jouw order of de bezorgdienst die je order aflevert. Dit zijn geen 'derde ontvangers' maar verwerkers. Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Winkelwagen